ตัวอย่างหมายเลขของบัตรลงทะเบียน

รูปตัวอย่างหมายเลขของบัตรลงทะเบียน

หมายเหตุ : ใบรับประกัน Smart Warranty เป็นรูปแบบของ PDF ถ้าเปิดไม่ได้ กรุณาคลิ๊กที่ไอคอน Get Adobe Reader