สมาร์ทเทคฟิล์ม ใจดี จัดให้

600
ภาระกิจใหม่ของบลูกี้แมน ในโครงการ "สมาร์ทเทคฟิล์ม ใจดี จัดให้" โดยโครงการแรกจะเป็นโครงการที่เติมฝันให้กับน้องๆ ที่ต้องการโอกาสในการเรียนรู้ แต่ขาดทุนทรัพย์ ส่วนในโอกาศต่อไปคอยพบกับภาระกิจอื่นๆ ที่บลูกี้แมนจะไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็น ผู้ป่วยยากไร้ กลุ่มสัตว์เร่ร่อน เช่น สุนัข แมวที่พิการหรือถูกทอดทิ้งขาดการดูแล ซึ่งมีอยู่มากมายในปัจจุบันนี้