ทดสอบติดฟิล์มรถยนต์ประหยัดพลังงาน

2,849
ทดสอบโดย วิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ บริษัทสมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ทำการทดสอบเพื่อวิเคราะห์การใช้พลังงานของเครื่องยนต์ระหว่างรถที่ติดฟิล์มกรองแสงลดความร้อนกับรถที่ไม่ติดฟิล์มกรองแสงลดความร้อนสามารถหาซื้อฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคซันการ์ด และติดตั้งได้ที่ร้านประดับยนต์ชั้นนำทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-444-30-44