บูทSmartTec ที่งานเปิดตัว VRCmagazine สนามแข่ง Bangkok drag Avenue

872
บูทSmartTec ที่งานเปิดตัว VRCmagazine สนามแข่ง Bangkok drag Avenue คลอง5 พร้อมกิจกรรมต่างๆมากมายภายในงาน บริการตรวจวัดฟิล์มกรองแสงฟรี แจกน้ำดื่มสมาร์ทเทคฟรี และอื่นๆอีกมากมาย