การแข่งขัน Act Family Tour

808
การแข่งขัน Act Family Tour Bangkok-Kanchanaburi 12-13 Dec 2009 สมาร์ทเทคฟิล์มร่วมสนับสนุนของรางวัลสำหรับผู้ชนะเป็น Gift Voucher ติดตั้งฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคฟรี มูลค่า 24,500 B และ ของที่ระลึก