โอนเงินผ่านบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคาร : กรุงเทพ สาขาสาธุประดิษฐ์

บัญชี : กระแสรายวัน

ชื่อบัญชี : บริษัท สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เลขที่บัญชี : 171-3-092284

วิธีแจ้งชำระเงิน

เขียนชื่อ-นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ผู้โอน แล้วแฟกซ์เอกสารการโอนเงินมาที่เบอร์ : 0-2806-9203

หรือสแกนเอกสารการโอนเงินแจ้งทางอิเมล : [email protected]