สินค้าของเรา

สมาร์ทเทคฟิล์ม มีฟิล์มสำหรับติดอาคารและที่พักอาศัยให้เลือกมากมายตามลักษณะการใช้งานและงบประมาณ คือ

 • Elegance เป็นฟิล์มที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง "Nano Technology" โดยใช้สารประกอบหลักในการผลิต คือ Indium-Tin-Oxide (ITO) ซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกับสารที่ใช้ผลิตจอภาพ LCD ทำให้ SmartTec Elegance สามารถลดความร้อนได้สูงโดยไม่ต้องใช้โลหะหนักผสมจึงไม่สะท้อนแสงรบกวนผู้อื่น โดยมีให้เลือกทั้งรุ่นใสและรุ่นเข้ม
 • Platinum จากความตั้งใจที่จะให้มีฟิล์มลดความร้อนที่มีความทนทานเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของเมืองไทย SmartTec Infinity เป็นฟิล์มที่เคลือบอนุภาคโลหะชนิดพิเศษที่มีความคงทน-สวยงามและลดความร้อนได้สูงโดยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า 10 ปี ซึ่งถือว่าเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสมาร์ทเทคฟิล์ม
 • Premium หากจะหาฟิล์มเคลือบโลหะที่มีคุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นการลดความร้อนความคงทนหรือสีสันที่สวยงาม SmartTec Premium เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับผู้ที่กำลังหาฟิล์มลดความร้อนสูงในระดับราคาพอประมาณ
 • Economy หากคุณกำลังมองหาฟิล์มกรองแสงที่ไม่ผสมโลหะ ในราคาที่ถูกที่สุด SmartTec Economy เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ด้วยโครงสร้าง Chip Dyed P.E.T. ที่สีของฟิล์มอยู่ในเนื้อโพลีเอสเตอร์ ทำให้สีมีความคงทนไม่ซีดจางง่ายจนเกินไป เป็นอีกทางเลือกที่สุดคุ้มสำหรับคุณ
 • Guardian ด้วยความหนาของเนื้อฟิล์มและสูตรกาวที่เหนียวพิเศษทำให้ SmartTec Guardian มีคุณสมบัติในการยึดเกาะกระจกได้เป็นอย่างดี จึงช่วยลดอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณคนที่คุณรักหรือบุคคลทั่วไปจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิด เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยมีให้เลือกหลากหลายความหนาอีกทั้งยังมีรุ่นพิเศษที่มีสารลดความร้อนในตัว
 • Imagine จากความตั้งใจและพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง สมาร์ทเทคฟิล์มยังมีฟิล์มสำหรับตกแต่งภายในให้คุณได้สร้างสันความสวยงามตามจินตนาการ
 

คุณสมบัติสินค้า (Product Specification)

กลุ่มฟิล์มลดความร้อน

  Economy Premium Infinity Elegance
  B-2050 B-2200 B-2350 B-4100 B-4180 SM-P50 BLUE SM-P60 GREEN SM-P05 BK B-4050 CH-7080 B-7807 B-7996
Shading Coefficient 0.68 0.74 0.78 0.26 0.36 0.67 0.68 0.35 0.23 0.63 0.65 0.56
Total Solar Energy Rejection % 41.1 35.8 32.2 77.3 68.5 42.2 41.3 69.2 79.6 45.4 43 51.5
Solar Reflection % 5.9 6.2 6.2 28.7 27.7 14.7 13.4 12.9 45 6.3 6.3 5.8
Solar Transmission % 45.7 53.1 58.1 9.7 17 47.6 48.3 15.2 7.4 42.9 43.3 31.4
Visible Light Reflection % 5.1 5.5 5.6 44.6 21.6 13.8 12.5 6 47.5 9.3 7.6 9
Visible Light Transmission % 19.8 33.8 43.4 9.90 21.2 54.9 53.8 2.10 7.2 70.9 65.6 67.2
Infrared Rejection % N/A N/A N/A 92.9 88.1 N/A N/A 74.4 N/A 80.8 N/A 91.9
UV Transmission % 0.3 1.1 0.9 0.3 0.5 1.5 1.6 0.4 0.3 0.2 1.4 0.1
Scratch Resistance YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES
Warranty (Years) 5 8 10 10

*การทดสอบกับกระจกใสหนา 3 มม. ตามมาตรฐาน ASTM E891 ทดสอบโดยมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

*ผลทดสอบตามมาตรฐาน ISO 9050

กลุ่มฟิล์มนิรภัย ทุกรุ่นรับประกัน 5 ปี เต็ม

  B-6020
(2MIL)
B-6040
(4MIL)
B-6625
(6MIL)
B-6635
(6MIL)
คุณสมบัติทางกายภาพ Tensile Strength,lbf/in 2 N/A 24504.45 28675.42 25055.88
Tensile Strength at Break,lbf/in 2 N/A 24504.45 28313.66 24905.79
Elongation at Break,% N/A 91.0 90.00 69.0
Peel Adhesive,lbf/inch of width N/A 2.64 1.65 1.32
Puncture Resistance,lbf N/A 32.10 48.60 44.90
ผลทดสอบ มตฐ. ASTM E891* VLT% (Visible light transmittance) N/A 86.3% 35.8% 41.6%
VLR% (Visible light reflactance) N/A 9.6% 26.4% 20.4%
IR% (Rejected) N/A 26.4% 76.6% 72.8%
UV% (Rejected) N/A 73.8% 89.7% 89.3%
TSER% (Total solar energy rejected) N/A 18.9% 59.3% 54.6%
Shading coeffiecient N/A 0.93% 0.47% 0.52%
ผลทดสอบด้วยเครื่อง* VLT% (Visible light transmittance) 88% 87% 34% 42%
IR% (Rejected) 12% 12% 72% 66%
R% (Total solar energy rejected) 15.05% 15.93% 70.17% 63.47%

*ทดสอบด้วยเครื่อง OPTICAL METER โดยใช้กระจกหนา 3 มิลลิเมตร

*ทดสอบโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามมาตรฐาน ASTM E891 , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานติดตั้งฟิล์มอาคาร
 

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้สินค้า และบริการจากเรา

นอกจากการมีสินค้าให้เลือกหลากหลายตามความต้องการและคุณภาพของสินค้าที่เหมาะสมกับราคาแล้ว สมาร์ทเทคฟิล์มยังมีการติดตั้งจากทีมงานที่ได้มาตรฐาน จนได้รับความไว้วางใจในการใช้บริการไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนและบุคคลทั่วไปเช่น

 

ความคุ้มค่าที่ได้รับหลังจากติดตั้งฟิล์มอาคารและที่พักอาศัย Smart Tec

 1. ลดความร้อนได้สูงกว่า

  โดยฟิล์มกรองแสงกันความร้อนสมาร์ทเทคได้ให้ความสำคัญในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดความร้อนจากแสงแดดได้สูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆ ในตลาด โดยมีรุ่นที่สะท้อนเงาและรุ่นไม่สะท้อนเงา

 2. ความคุ้มค่าด้านพลังงาน

  จากการที่ลดความร้อนจากแสงแดดได้สูง ทำให้ลดภาระในการทำความเย็นจากระบบปรับอากาศภายใน จึงมีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบทำความเย็น เช่น น้ำยาแอร์หรือคอมเพรสเซอร์ เป็นต้น

 3. สามารถป้องกันรังสี UV ได้เกือบ 100%

  จึงช่วยชะลอการซีดจางของวัสดุภายในและเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการลดความเสี่ยงจากการเป็นมะเร็งผิวหนัง ฝ้าและตาต้อกระจก

 4. เพิ่มความปลอดภัย

  ด้วยโครงสร้างของฟิล์มและชั้นกาวที่มีความเหนียวเป็นพิเศษ จึงสามารถลดความรุนแรงจากอันตรายเมื่อเกิดการแตกกระจายของกระจก

 5. ให้ทัศนวิสัยที่ดีกว่า

  การติดตั้งฟิล์มกรองแสงกันความร้อนสมาร์ทเทค ไม่บดบังทัศนวิสัยภายนอกอาคารบ้านเรือน ทำให้ผู้ที่อยู่ภายในรู้สึกโปร่งโล่งสบายและยังเป็นการใช้ความสว่างจากภายนอกเพื่อลดการใช้หลอดไฟได้อีกทางหนึ่ง

 6. ช่วยลดแสงจ้า

  ทำให้รู้สึกสบายตา ลดความเครียดของดวงตา

 7. ทดสอบได้

  โดยท่านสามารถทดสอบถึงคุณสมบัติในการลดความร้อนจากเครื่อง Optical Meter และสามารถทดสอบสีเมื่อเปรียบเทียบกับสีของอาคารและที่พักอาศัยได้ที่หน้าเว็บไซด์ Click เพื่อความสวยงามหลังติดตั้ง

 8. ราคาไม่สูง

  เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันในตลาด

 9. พิสูตรได้

  โดยมีเอกสารยืนยันถึงคุณภาพสินค้าที่ทดสอบและออกให้โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ข้อแนะนำในการเลือกสินค้า

 • Building Films

  คือฟิล์มที่ออกแบบมาเพื่อลดความร้อนจากภายนอก เป็นการประหยัดพลังงานโดยตรง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า ลักษณะการใช้งานจะเป็นอย่างไร ลักษณะการใช้งานของลูกค้าโดยทั่วไป แบ่งเป็น 3 ลักษณะสำคัญๆ ได้แก่

  • ลักษณะฟิล์มใส เหมาะสำหรับ โชว์รูม-ห้าง-ร้าน ที่ต้องการโชว์บรรยากาศ หรือสินค้าภายในแต่ต้องการลดความร้อนจากแสงแดด
  • ลักษณะฟิล์มทึบแสงไม่สะท้อนแสง(ไม่เงา) คือฟิล์มที่กรองแสงแดด จากภายนอกโดยมีค่าการสะท้อนแสงด้านนอกต่ำ
  • เหมาะสำหรับกรณีที่มีกฏหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับฟิล์มสะท้อนแสง
  • ลักษณะฟิล์มทึบแสงแบบสะท้อนแสง(เงา) เป็นฟิล์มที่ลดความร้อนได้สูงและมีให้เลือกหลากหลายความเข้ม
 • Safety Films

  • ในอาคารสูง ฟิล์มจะช่วยยึดกระจกไม่ให้หลุดร่วงลงมาทำอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
  • ในอาคาร, ที่พักอาศัย เศษกระจกอาจทำอันตรายกับคนที่คุณรักได้
  การติดฟิล์มนิรภัยยังมีประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับคือ
  • ในฟิล์มนิรภัยบางรุ่นมีการเคลือบสารต่างๆ ที่ช่วยในการลดความร้อนจากแสงแดดอยู่ด้วย
  • ฟิล์มนิรภัยบางรุ่นสามารถติดตั้งแทนเหล็กดัด เพื่อป้องกันการโจรกรรมและเพื่อความสวยงามได้ (ความหนาที่แนะนำตั้งแต่ 8 Mil ขึ้นไป)
  • ฟิล์มสามารถลดรังสีอุลตร้าไวโอเลตหรือรังสียูวีได้กว่า 99% ซึ่งช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังและต้อกระจก
  • ชะลอการซีดจางของอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในอาคาร, ที่พักอาศัย
  • ในระดับที่มีความหนาของเนื้อฟิล์มมากๆ จะสามารถใช้ป้องกันภัยจากกระสุนปืนหรือระเบิดรวมถึงการป้องกันการโจรกรรมได้
 • Decorative Films

  ฟิล์มสามารถติดตั้งเป็นลวดลายต่างๆ เพื่อความสวยงามรวมถึงประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่นการลดรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต หรือการสร้างความเป็นส่วนตัว (ดูหัวข้อฟิล์มเพื่อการตกแต่ง)

 

สิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับการติดตั้งฟิล์มอาคาร

 • ฟิล์มกรองแสงส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษทางด้านการมองเห็น เช่น ในช่วงกลางวันหากเรามองจากภายนอกจะมองไม่เห็นภายในหรือเห็นแค่ลางๆ (ขึ้นอยู่กับระดับความเข้มของฟิล์ม) แต่ในช่วงกลางคืนหากเปิดไฟภายในเมื่อมองจากภายนอกจะสามารถมองเห็นภายในได้ คือ ด้านที่มืดกว่าจะสามารถมองเห็นด้านที่สว่างกว่าได้
 • การติดฟิล์มนิรภัยมีส่วนช่วยให้การแตกตัวของกระจกลดน้อยลงบ้าง แต่ในกระจกบางประเภทหากติดฟิล์มที่มีสีเข้มเข้าไปหรือมีค่าการดูดกลืนความร้อนสูง จะเป็นตัวเพิ่มอันตรายการแตกของกระจกมากขึ้นเกิดจากความร้อนที่สะสมอยู่ที่ฟิล์มและกระจกนั่นเอง
 • ฟิล์มบางชนิดบางยี่ห้อเป็นฟิล์มชนิดย้อมสีหรือสีในกาว เมื่อนำไปติดที่กระจกอาคาร โดยเฉพาะด้านที่ถูกแสงแดดมากๆ จะมีการซีดจางของเนื้อฟิล์มเร็ว ควรพิจารณาก่อนในการตัดสินใจติดตั้ง

***เรายินดีให้คำปรึกษาและตรวจวัดหน้างานฟรี ทั่วประเทศ โดยทางบริษัทฯ มีเครือข่ายที่สามารถให้บริการคุณได้ครอบคลุมเกือบทั้ง 76 จังหวัด สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2444-3044 หรือที่ info@smarttecfilm.com