SMARTTEC SMART PLUS INFINITY

เป็นฟิล์มกรองแสง กันความร้อนประเภทที่ เคลือบอนุภาคโลหะ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบ ด้วยกรรมวิธีการผลิตชั้นสูงจึงทำให้ฟิล์มที่คงทน สวยงาม และลดความร้อนได้มากกว่าตรงกับนิยามของคำว่า "ไม่มีที่สิ้นสุด" ของการลดความร้อน ซึ่งยังเหมาะกับรถทุกสี

ตารางเปรียบเทียบฟิล์มในรุ่นต่างๆ

PRODUCT VLT
(ค่าส่องผ่านของแสง)
VLR
(การสะท้อนของแสง)
IR
(การลดรังสีอินฟาเรด)
UVR
(การป้องกันรังสีUV)
TSER
(การลดความร้อนรวม)
ตัวอย่างฟิล์ม
Sm-P 05 BK
2% 10% 65% 99% 80.54%
Sm-P 07 DR
8% 36% 83% 99% 87.44%
Sm-P 35 SY
38% 27% 66% 99% 65.23%
Sm-P 10 IN
11% 13% 86% 99% 87.71%
Sm-P 20 IN
22% 11% 75% 99% 77.04%
Sm-P 35 IN
35% 17% 68% 99% 67.61%
Sm-P 50 IN
49% 12% 38% 99% 45.55%
Sm-P 15 SY
11% 54% 91% 99% 90.36%

สนใจสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม โทร : 02-444-3044 Email:info@smarttecfilm.com หรือ