สมาร์ทเทคฟิล์มเปิดตัวน้ำยาแอร์ Cool Tech

สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ ผู้จัดจำหน่ายฟิล์มติดรถยนต์-ฟิล์มติดอาคาร "สมาร์ทเทค" เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ "Cool Tech refrigerant R134a" เป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาแอร์เบอร์ R134a ที่มีความบริสุทธิ์สูง ไม่ปลอมปน 100%

โดยคุณ ณัฐภาส ภัทรภาสกร ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก.สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้เปิดเผยว่า ในต้นปี 2553 IT Certification จะมีการยกเลิกการนำเข้าน้ำยาแอร์เบอร์ R12 ซึ่งจะทำให้ตลาดของน้ำยาแอร์เบอร์ R134a มีความต้องการของตลาดมากขึ้น ทางบริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นจากปัจจัยดังกล่าว จึงได้ตัดสินใจในการนำผลิตภัณฑ์น้ำยาแอร์มาจัดจำหน่าย โดยชูจุดขายเรื่องคุณภาพ โดยน้ำยาแอร์ภายใต้สัญลักษณ์ CoolTech จะไม่มีสารอื่นปลอมปน 100% http://www.examseek.com โดยที่ผ่านมาตลาดน้ำยาแอร์ได้มีผู้ประกอบการบางรายได้ทำการลดต้นทุนด้วยการนำน้ำยาแอร์ R22 หรือบางครั้งได้นำเอาก๊าซ LPG ที่มีราคาถูกกว่าผสม ซึ่งหากทำการเติมเข้าไปในระบบ designer replica handbags อาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตอีกทั้ง จะทำให้อุปกรณ์ในการปรับอากาศเสียหาย เช่น คอมเพรสเซอร์ ฯลฯ เนื่องจากน้ำยาแอร์แต่ละชนิดมีแรงดันที่ต่างกัน

ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการตรวจสอบโดยการใช้เครื่องมือส่วนผสมของน้ำยา โดยเครื่องมือวัดดังกล่าวจะบ่งชี้ว่ามีน้ำยาเบอร์อื่นปะปนอยู่หรือไม่ omega replica for sale รวมถึงบ่งชี้ค่าความชื้นที่อยู่ภายใน ซึ่งหากมีความชื้นมากเกินไปจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำความเย็นลดลง  bagspretty.com จึงทำให้ผู้บริโภคได้ใช้น้ำยาแอร์ที่มีคุณภาพมากที่สุด

สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการได้น้ำยาแอร์ Cool Tech แท้ๆ ให้สังเกตง่ายๆ แค่ 3 จุดคือ  1.  สภาพถังต้องใหม่และมีรอยสกรีนยี่ห้อ CoolTech ที่ชัดเจน

  2.  ที่ถังจะต้องมีสติ๊กเกอร์ Cool Tech พร้อมรหัสถังอยู่ที่ถัง

  3.  มีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนโดยให้สังเกตวันที่หมดอายุ


เพียงแค่นี้ผู้บริโภคก็จะได้รับน้ำยาแอร์คุณภาพสูง Cool Tech อย่างแน่นอน cheap replica handbags uk โดยการวางตลาดในระยะแรกนั้น ทางบริษัทจะวางตลาดที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายฟิล์มกรองแสงของทางบริษัทก่อน omega replica โดยอัตราค่าบริการเฉพาะการเติมน้ำยาอย่างเดียวอยู่ที่  650  บาทต่อคันหรือ  650 บาทต่อกิโลกรัม สนใจสอบถามได้ที่ บจก.สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 0-2806-9201-2