สมาร์ทเทคฟิล์ม เข้าร่วมงาน Luxury Car Showcase 2009 @ CentralPlaza Rama 2

สมาร์ทเทคฟิล์ม เข้าร่วมงาน Luxury Car Showcase 2009 @ CentralPlaza Rama 2 ที่สุดแห่งความลงตัวด้านยนตรกรรมระหว่าง Luxury Cars VS Classical Cars รวมมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท โดยในงานได้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมาร์ทเทคฟิล์ม鳄鱼养殖
鳄鱼种类 รวมถึงนำฟิล์มนิรภัยที่ช่วยลดความร้ายแรงจากการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน อีกทั้งยังผลักดันโครงการ "Smart Check for you" ที่ให้บริการตรวจเช็คฟิล์มกรองแสงที่ติดตั้งอยู่ที่รถลูกค้าฟรี ว่าประสิทธิภาพในการลดความร้อนได้แค่ไหน ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดียิ่ง鳄鱼皮批发价格
鳄鱼皮鉴别