Smarttecfilm Board

คุยเรื่องฟิล์มกรองแสง => พูดคุยเรื่องทั่วไป-Club ต่างๆ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ กันยายน 05, 2016, 04:45:56 PM

หัวข้อ: Smart Variety EP.3 ฟิล์มกรองแสงมีผลต่อสัญญาณ Easy Pass หรือไม่ อย่างไร
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ กันยายน 05, 2016, 04:45:56 PM
Smart Variety EP.3 ฟิล์มกรองแสงมีผลต่อสัญญาณ Easy Pass หรือไม่ อย่างไร

หากเจอปัญหา Easy Pass ไม่ผ่าน ลองมองดูว่าฟิล์มมีส่วนให้ก่อเกิดปัญหานั้นจริงหรือไม่


(http://www.mx7.com/i/aff/GHCfkz.jpg) (https://www.youtube.com/watch?v=NaN-jgxB1cc)