ชื่อผลงาน : บริษัท GMS Asia Pacific (Thailand) Co.,Ltd

รหัสฟิล์มอาคาร : ฺB2200
สีฟิล์ม : เทาดำ

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อต้องการลดความร้อนจากแสงแดด ที่ส่องเข้ามาภายใน และช่วยในการประหยัดพลังงานของระบบ ทำความเย็น ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งาน ให้ยาวนานยิ่งขึ้นไป และที่สำคัญนั้นช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ใส่วนหนึ่ง
  • ปริมาณของงาน : 82.33 ตารางฟุต/SF
  • มูลค่าของงาน : 7,928.38 B
  • อธิบายเพิ่มเติม :