ชื่อผลงาน : อาร์ทคอมมิวติวเตอร์

รหัสฟิล์มอาคาร : B-4050
สีฟิล์ม : B-4050

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อต้องการลดความร้อนจากแสงแดด ที่ส่องเข้ามาภายใน และช่วยในการประหยัดพลังงานของระบบ ทำความเย็น ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งาน ให้ยาวนานยิ่งขึ้นไป และที่สำคัญนั้นช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ใส่วนหนึ่ง
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม : Premium หากจะหาฟิล์มเคลือบโลหะที่มีคุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นการลดความร้อนความคงทนหรือสีสันที่สวยงาม SmartTec
    Premium เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับผู้ที่กำลังหาฟิล์มลดความร้อนสูงในระดับราคาพอประมาณ