ชื่อผลงาน : วัดธรรมกาย

รหัสฟิล์มอาคาร : B-4120
สีฟิล์ม : เขียว

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อต้องการใช้ในการลดความร้อน และประหยัดพลังงานในการทำงานของระบบทำความเย็น เพื่อยืดอายุการใช้งานของระบบทำความเย็น และช่วยกรองแสงที่ส่องมาจากพระอาทิตย์ และช่วยไม่ให้เฟอร์นิเจอร์ภายในนั้น เสียหายหรือเสื่อมสภาพก่อนเวลา
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม : ในรุ่น Platinum ฟิล์มลดความร้อนที่มีความทนทานเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของเมืองไทย
    SmartTec Platinum เป็นฟิล์มที่เคลือบอนุภาคโลหะชนิดพิเศษที่มีความคงทน-สวยงามและลดความร้อนได้สูงโดยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า 10 ปี ซึ่งถือว่าเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสมาร์ทเทคฟิล์ม