ชื่อผลงาน : บ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์

รหัสฟิล์มอาคาร : SM-C65Green 4 Mil / B-4150
สีฟิล์ม : เขียวอ่อน / ฟ้า

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อต้องใช้ในการลดความร้อน และช่วยในการประหยัดพลังงานของระบบแอร์ ช่วยให้การทำงานของแอร์นั้น ยืดอายุการใช้งาน และเฟอร์นิเจอร์ภายในที่ถูกแสงแดดไม่เสื่อม หรือเสียหายก่อนเวลา และต้องการใช้ในการเซฟตี้ของการ โดน โจรกรรม หรือ กันในการกระจกแตก
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม : SM-C 65 Green 4 Mil เป็นฟิล์มนิรภัย และเป็นฟิล์ม ที่สามารถลดความร้อนได้สูง สีเขียวใส เป็นฟิล์มนวัตกรรมใหม่ ( NANO) V.1 โดยใช้ผงเซรามิค ในการผสมเพื่อใช้ในการลดความร้อนแทนสารโลหะหนัก
    SM-P 50BLฟิล์มลดความร้อนที่มีความทนทานเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของเมืองไทย
    SmartTec Platinum เป็นฟิล์มที่เคลือบอนุภาคโลหะชนิดพิเศษที่มีความคงทน-สวยงามและลดความร้อนได้สูงโดยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า 10 ปี ซึ่งถือว่าเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสมาร์ทเทคฟิล์ม