ชื่อผลงาน : NUSASIRI RAMA2

รหัสฟิล์มอาคาร : SM-P 10Grey.
สีฟิล์ม : เทาดำ

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อต้องการลดความร้อน และลดแสงแดดที่ส่องเข้ามาทำให้การทำงานปวดตานั้น สบายตามากยิ่งขึ้นในการมองคอมพิวเตอร์
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :