ชื่อผลงาน : หมู่บ้าน เดอะแกลลอรี่

รหัสฟิล์มอาคาร : SM-C 6599 , SM-C 65Green
สีฟิล์ม : เขียว

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อลดความร้อนจากแสงแดด ที่ส่องผ่านเข้ามาภายในบ้าน และยังช่วยให้เครื่องใช้ภายในบ้านที่ถูกแดดส่องนั้น ไม่ถูกทำลายไปก่อนเวลา
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :