ชื่อผลงาน : วิทยาลัยดุสิตธานี

รหัสฟิล์มอาคาร : CH50
สีฟิล์ม :

  • จุดประสงค์์ของงาน : ติดเพื่อลดความร้อนที่เข้ามาในโรงอาหาร
  • ปริมาณของงาน : 3,040 ตร.ฟ.
  • มูลค่าของงาน : 90,000 บาท
  • อธิบายเพิ่มเติม :