ชื่อผลงาน : Pull Man Hotel (คิงเพาเวอร์)

รหัสฟิล์มอาคาร : Sm-C 65 Green
สีฟิล์ม :

  • จุดประสงค์์ของงาน : ติดเพื่อลดความร้อนและประหยัดพลังงาน โดยไม่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นทั้งจากภายนอกและภายใน
  • ปริมาณของงาน : 12000 ตารางฟุต
  • มูลค่าของงาน : 1,122,169 บาท
  • อธิบายเพิ่มเติม :