ชื่อผลงาน : ร้าน Daiso Family

รหัสฟิล์มอาคาร : SM-S 4MC
สีฟิล์ม : Clear

  • จุดประสงค์์ของงาน : ติดเพื่อป้องกันกระจกแตก ได้ง่าย หรือเป็นเศษ ชิ้นเล็กทำให้เป็นอันตรายได้
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :