ชื่อผลงาน : ธนาคารกสิกร สาขาเมืองทองธานี

รหัสฟิล์มอาคาร : B-6040
สีฟิล์ม :

  • จุดประสงค์์ของงาน : ทาง ธนาคารกสิกรไทย สาขาเมืองทองธานี ต้องการป้องกันอุบัติเหตุ เนื่องจากด้านหน้าของธนาคารเป็นกระจกสกายไลท์ แต่ไม่ต้องการเรื่องการลดความร้อน ทางทีมงานมืออาชีพจึงจัดให้ เป็นฟิล์มนิรภัยชนิดใส ที่มีความหนา 4 Mil ติดตั้งที่กระจกสกายไลท์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย หากเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยที่ไม่คาดคิด
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :