ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

การอบรมสอนติดตั้งฟิล์ม

Share :
Smarttec window films installation Trainning Center โครงการอบรมสอนติดตั้งฟิล์มกรองแสง
Smarttec Window Film Installation Training Center (SWITC)

   ครงการอบรมช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสงนี้เกิดขึ้นเพราะทางเราได้เล็งเห็นว่าวงการฟิล์มตลาดบ้านเรานั้นขาดแคลนช่างเป็นอย่างมาก ตามร้านประดับยนต์ต่างๆ และยังมีอีกหลายคนที่อยากจะเรียนรู้วิชาชีพในส่วนนี้อยู่ไม่น้อยเช่นกันแต่เนื่องด้วยจากวงการฟิล์มบ้านเรานั้นยังไม่มีโครงการนี้เกิดขึ้น จึงได้เห็นว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพอีกทางเพื่อลดการว่างงานส่วนหนึ่ง และเป็นการเพิ่มศักยภาพทักษะพื้นฐานที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปในภาคทฤษฎีเบื้องต้นเรียนรู้เกี่ยวกับฟิล์มกรองแสงแต่ละประเภท

Smarttec window films installation Trainning Center

Smarttec window films installation Trainning Center

   ครงการอบรมช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสง (SWITC) ฝากข่าวประชาสัมพันธ์มายังผู้สนใจ ที่ต้องการเรียนหลักสูตรช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสง (SWITC) มีการเปิดอบรมหลักสูตร การติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์ เปิดสอนบุคคลทั่วไปที่ยังไม่มีพื้นฐานและช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสงที่อยากจะ เติมเต็มให้มีศักยภาพทักษะพื้นฐานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพช่างติดฟิล์มกรองแสง สอนติดตั้งฟิล์มกรองแสงด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ


      นภาคปฏิบัติเบื้องต้นของเรานั้นจะเข้มข้น และเน้นเป็นอย่างมาก ซึ่งเรานั้นได้เน้นในส่วนนี้เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานจริง และเราใช้หลักการทำงานจริงแต่ล่ะขั้นตอนนั้นมาอบรมกันจริงๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานให้มีความมั่นใจกับตัวเราเองมาก ยิ่งขึ้นเพราะในการอบรมของเรานี้ เป็นการอบรมระยะสั้น และให้ความเข้าใจในเนื้อหาเป็นอย่างดีซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้ เป็นอย่างดีแน่นนอน

Smarttec window films installation Trainning Center

   บริษัท สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสง-ฟิล์มนิรภัย-ฟิล์มตกแแต่งภายในและเครื่องมือในการติดตั้ง ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม เทคนิคการติดตั้งฟิล์มกรองแสง หลักสูตรเบื้องต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

Smarttec window films installation Trainning Center
   วัตถุประสงค์ในการอบรม
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักฟิล์มกรองแสงและความร้อน
- เพื่อส่งเสริมวิชาชีพช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสง
- เพื่อเพิ่มเทคนิคในการติดตั้งฟิล์มรถยนต์ และการติดตั้งฟิล์มอาคาร

   หลักสูตรการฝึกอบรม
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฟิล์มกรองแสง
- การตัดฟิล์มกรองแสงออกจากม้วน จัดเตรียมชิ้นงาน
- เทคนิคการตัดแบบฟิล์มกรองแสง แบบตัดต่อด้านนอกของกระจกบานหลัง
- เทคนิคการติดตั้งฟิล์มกรองแสงบนกระจกบานหลัง (แบบตัดต่อ)
- เทคนิคพิเศษการเก็บงาน
- เทคนิคการลอกฟิล์มเก่า (โดยใช้เครื่องมือพิเศษช่วยในการลอกฟิล์มเก่าออก)
- เทคนิคในการติดตั้งฟิล์มงานอาคาร
- และเทคนิคอื่นๆ เพิ่มเติม

   อัตราค่าใช้จ่าย
Code รายการ Package A Package B Package C
T1001 มีดคัตเตอร์พร้อมด้ามยางกันลื่น 1 อัน
T1002 ใบมีดคัตเตอร์ชนิดสเตนเลส 1 กล่อง (บรรจุ 10 ใบ )
T1103 ด้ามจับใบมีดลอก 1 อัน
T1106 ใบมีดขูดลอก 1 กล่อง (บรรจุ 100 ใบ)
T2001 เกียงรีดฟิล์มพลาสติก 1 อัน
T2002 ชุดรีดน้ำขนาด 6 นิ้ว 1 ชุด
T2005 ยางรีดน้ำ 1 อัน
T2007 กระบอกฉีดน้ำ 1 ชุด
T3001 น้ำยาติดตั้งฟิล์มชนิดเข้มข้น 1 ลิตร
T3002 น้ำยาลอกกาว 1 ลิตร
T5002-1 ผ้าไมโครไฟเบอร์ 1 ผืน
T5003 กระเป๋าหนังใส่เครื่องมือ(คาดเอว) 1 ใบ
T5004 หมวก 1 ใบ
T5005 เสื้อยืด 1 ตัว
T5008 ปืนเป่าลมร้อน 1 อัน
  ฟิล์มกรองแสงรุ่นธรรมดา สำหรับนำกลับไปฝึกติด ( จำนวน 100 ตร.ฟ.)
  ฟิล์มกรองแสงรุ่นเคลือบโลหะ สำหรับนำกลับไปฝึกติด ( จำนวน 100 ตร.ฟ.)
  คู่มือสอนติดตั้งฟิล์มกรองแสง 1 ชุด
  DVD สอนการติดตั้งฟิล์มกรองแสง 1 แผ่น
ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ต่อคน) 7,000 บาท 5,000 บาท 3,000 บาท

 

  *ราคารวมอาหารกลางวัน 1 มื้อ      
  *สำหรับร้านค้าตัวแทนของบริษัทฯ รับส่วนลดเพิ่ม 1,500 บาท ต่อท่าน      
  *รายการสินค้าและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งล่วงหน้า      
  *ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว      
         
  เอกสารประกอบการสมัครเข้าอบรม      
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 1 ใบ      
  - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ      
  - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป      
         
  คุณสมบัติผู้สมัคร      
  - ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป (รับสมัครกรณีอายุ 15 แต่ไม่ถึง 20 ปี ต้องมีเอกสารยินยอมจาก ผู้ปกครอง)      
  - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา      
         
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและวัน - เวลาในการเปิดการอบรมได้ บริษัท สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โทร 02-444-30-44 ติดต่อ คุณธัญศิษฐ์ จุลวุฒิภาสน์ (อ.หยก) หน.วิจัย - พัฒนา และโครงการอบรมช่างติดตั้งฟิล์ม      
         
  (กรุณานำใบสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินตัวจริงมาแสดง เพื่อนำมายืนยันการชำระเงิน)      
         
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร ดาวน์โหลดรายละเอียดฝึกอบรม


   ตัวอย่างภาคทฤษฎี
   ตัวอย่างภาคปฏิบัติ
   รับประกาศนียบัตร
ดูบรรยากาศการอบรมในแต่ละรุ่น