ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

ข่าวและกิจกรรม

Share :

สมาร์ทเทคฟิล์ม ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ออกบูธในงาน Click on go away - 30 กันยายน 2554

  • news-pic-99_1.jpg
  • news-pic-99_2.jpg
  • news-pic-99_3.jpg
  • news-pic-99_4.jpg
  • news-pic-99_5.jpg
  • news-pic-99_6.jpg
  • news-pic-99_7.jpg
  • news-pic-99_8.jpg
  • news-pic-99_9.jpg
  • news-pic-99_10.jpg

สมาร์ทเทคฟิล์ม ร่วมกับ CCIE 350-001 exam dumps   สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม เปิดตัวระบบข้อมูลการจราจรและการเดินทางภายในงาน Click on go away ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 ที่ผ่านมาโดย   vmware vcp-510 exam   สมาร์ทเทคฟิล์มได้ร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ฟิล์มกรองแสง Smart Cool Nano V2 ขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกซื้อ แด่ผู้บริโภคภายในงาน โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นฟิล์มกรองแสงระดับ Nano Technology ไม่เป็ CompTIA 220-801 dumps นอุปสรรคต่อเครื่องมือสื่อสารใดๆ ตลอดจนบัตร Easy pass เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของโลหะหนักหรือสารปรอท ลดความร้อนได้สูงถึง 96% อีกทั้งยังให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีอีกด้วย best leather ipad mini case  ipad mini case sale  louis vuitton replica handbags uk