ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

ข่าวและกิจกรรม

Share :

HBD Ford Focus Club ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกและผู้ก่อตั้ง Ford Focus Club เนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี - 21 กันยายน 2554

 • news-pic-95_1.jpg
 • news-pic-95_2.jpg
 • news-pic-95_3.jpg
 • news-pic-95_4.jpg
 • news-pic-95_5.jpg
 • news-pic-95_6.jpg
 • news-pic-95_7.jpg
 • news-pic-95_8.jpg
 • news-pic-95_9.jpg
 • news-pic-95_10.jpg
 • news-pic-95_11.jpg
 • news-pic-95_12.jpg
 • news-pic-95_13.jpg

สมาร์ทเทคฟิล์ม ได้ร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิก Ford Focus Club ณ ร้านอาหารบ้านตอไม้ ในวันเสาร์ที่ 17 ก.ย. 54 ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง


louis vuitton handbags 2013  cheap louis vuitton handbags  louis vuitton outlet uk  CCNA 200-120 exam latest  642-902 dumps  Microsoft 70-410  CompTIA 220-802 exam  ISC CISSP dumps