ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

ข่าวและกิจกรรม

Share :

ฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคร่วมกับมูลนิธิกระจกเงามอบกล่องรับบริจาคหนังสือ ในโครงการอ่านสร้างชาติกับสมาร์ทเทค - 1 กันยายน 2554

  • news-pic-93_1.jpg
  • news-pic-93_2.jpg
  • news-pic-93_3.jpg

เมื่อวันที่  25 ส.ค. 54 ฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา CCIE 350-001 exam  louis vuitton bags for sale  มอบกล่องรับบริจาคหนังสือในโครงการอ่านสร้างชาติกับสมาร์ทเทค ให้กับบริษัท มีดีอัพเกรด จำกัด, บ. เยส มีเดีย จำกัด, บ.วัฏฏะคลาสสิฟายด์ CompTIA sy0-301 exam  จำกัด โดยมีวัถตุประสงค์ในการเป็นสื่อกลางนำกล่องไปมอบเพื่อรับบริจาคหนังสือให้กับเด็กๆ vmware vcp-510 exam  ไม่ว่าจะเป็น หนังสื่อเก่า CCIE 350-001 exam dumps  ที่ไม่อ่านแล้ว หนังสือใหม่ ที่เป็นหนังสือวิชาการ CompTIA 220-801 dumps  หนังสืออ่านเล่นเพื่อความบันเทิงที่เป็นไปในเชิงสร้างสรรค์  louis vuitton replica handbags uk  เมื่อได้หนังสือจำนวนหนึ่งแล้วจะรวบร่วมส่งให้มูลนิธิกระจกเงาต่อไป
www.kingdumps.com