ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

ข่าวและกิจกรรม

Share :

แจกบัตร motor expo ครั้งที่ 28 ฟรี ใน facebook.com/smarttecfilmthailand - 18 สิงหาคม 2554

  • news-pic-91_1.jpg
เพียงเข้ามากด like 70-464 dumps และอ่านรายละเอียดเครื่อง Optical Meter (ออฟติคอลมิตเตอร์)ใน facebook.com/smarttecfilmthailand เพื่อตอบคำถาม รับบัตร motor expo ครั้งที่ 28 ฟรี ท่านละ 2 ใบ ระยะเวลาการแข่งขัน เริ่ม วันนี้ - 30 ส.ค. ประกาศผล รายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้อง โดยนำรายชื่อทั้งหมดมาจับฉลากในวันที่ 30 ส.ค. 54 เวลา 70-464 certification 16.00 น. ชิงรางวัลเพิ่มอีก 2 รางวัล หรือเข้าที่ link >>>http://www.facebook.com/smarttecfilmthailand งานนี้แจกบัตร moter expo ครั้งที่ 28 ฟรี ไม่อั้นๆ