ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

ข่าวและกิจกรรม

Share :

งานออกบูธสมาร์ทเทค ที่ สนามหลวง2 สมาร์ทเทคโปรเจค1 Hiสนามหลวง2 - 27 มิถุนายน 2554

 • news-pic-76_1.jpg
 • news-pic-76_2.jpg
 • news-pic-76_3.jpg
 • news-pic-76_4.jpg
 • news-pic-76_5.jpg
 • news-pic-76_6.jpg
 • news-pic-76_7.jpg
 • news-pic-76_8.jpg
 • news-pic-76_9.jpg
 • news-pic-76_10.jpg
 • news-pic-76_11.jpg
 • news-pic-76_12.jpg
 • news-pic-76_13.jpg
 • news-pic-76_14.jpg
 • news-pic-76_15.jpg
 • news-pic-76_16.jpg
 • news-pic-76_17.jpg
 • news-pic-76_18.jpg
 • news-pic-76_19.jpg
 • news-pic-76_20.jpg
เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 25-26 ที่ผ่านมา สมาร์ทเทคฟิล์มได้ออกบูธ ที่สนามหลวง 2 ภายใต้ชื่องาน สมาร์ทเทคโปรเจค1 Hiสนามหลวง2  มีผู้คนให้ความสนใจเยี่ยมชมบูธ เป็นจำนวนมาก พบกันได้อีกในวัน เสาร์-อาทิตย์ ที่ 2-3 ก.ค.นี้