ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

ข่าวและกิจกรรม

Share :

ศูนย์อบรมช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสง (SWITC) จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 2 ปี 2554 - 6 มิถุนายน 2554

  • news-pic-65_1.jpg
  • news-pic-65_2.jpg
  • news-pic-65_3.jpg
  • news-pic-65_4.jpg
  • news-pic-65_5.jpg
ศูนย์อบรมช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสง best ipad case Smarttec Window Films Installation Traning Center (SWITC) จัดฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 2 ในวันที่ 12-14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สถานที่ฝึกอบรม: บริษัท best ipad mini case สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการติดตั้งฟิล์มกรองแสงสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายอบรมการติดตั้งฟิล์มกรองแสง คุณบดินทร์ 02-806-9201-2 70-465 โดยหลักสูตรพื้นฐานการติดตั้งฟิล์มกรองแสงนี้เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ และทักษะพื้นฐานในการติดตั้งฟิล์มกรองแสงเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยติดตั้ง หรือลักษระแค่พอติดได้ Microsoft 70-465 แต่พื้นฐานยังไม่ดีพอ