ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

ข่าวและกิจกรรม

Share :

ศูนย์อบรมช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสง Smarttec Window films Installation Traning Center - 6 เมษายน 2554

  • news-pic-61_1.jpg
  • news-pic-61_2.jpg
  • news-pic-61_3.jpg
  • news-pic-61_4.jpg
โครงการอบรมช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสงเกิดขึ้นเพราะทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่า วงการฟิล์มในตลาดบ้านเรานั้นขาดแคลนช่างติดฟิล์มฯ louis vuitton replica handbags
เป็นอย่างมากตามร้านประดับยนต์ต่างๆ และยังมีช่างฟิล์มฯ อีกหลายท่าน ที่มีความประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพในการติดตั้งฟิล์มฯ ทางบริษัทฯ จึงได้ก่อตั้งศูนย์อบรมติดตั้งฟิล์มกรองแสง Smarttec Window films Installation Traning Center (SWITC) hermes replica handbags เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว ทั้งนี้ได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ปี 2554 ในวันที่ 22 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา replica louis vuitton ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการติดตั้งฟิล์มกรองแสงสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายอบรมการติดตั้งฯ คุณบดินทร์ 02-806-9201-2
鳄鱼皮保养
鳄鱼皮批发价格
鳄鱼皮鉴别
鳄鱼养殖
鳄鱼种类