ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

ข่าวและกิจกรรม

Share :

โครงการ"น้ำใจเพียงน้อยนิด เพื่อชีวิตเด็กน้อยๆ ในถิ่นธุรกันดาร - 17 กันยายน 2551

  • news-pic-6_1.jpg
  • news-pic-6_2.jpg
  • news-pic-6_3.jpg
  • news-pic-6_4.jpg
  • news-pic-6_5.jpg
  • news-pic-6_6.jpg
  • news-pic-6_7.jpg

เนื่องด้วยในวันแม่แห่งชาติ ในวโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพของ vmware vcp-510 exam สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บริษัท สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ ผู้จัดจำหน่าย ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์และฟิล์มติดอาคาร สมาร์ทเทค ได้ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด 1z0-051 free download จัดโครงการ"น้ำใจเพียงน้อยนิด เพื่อชีวิตเด็กน้อยๆ ในถินธุรกันดาร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งปีนี้ได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความเหมาะสมได้แก่ โรงเรียนมะเกลือเก่า จ. นครราชสีมา โดยุคณะตัวแทนผู้บริจาคได้ขนย้าย เครื่องอุปโภค บริโภคตลอดจน ข้าวของเครื่องใช้ ยารักษาโรค prada replica อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ทางคณะและผู้ร่วมประสานงานทุกฝ่ายรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้เป็นส่วนเล็กๆ ที่ได้จัดทำโครงการช่วยเหลือเยาวชนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแค่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ cheap quality replica handbags พระบรมราชินีนาถ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีต่อๆไปเราจะได้ร่วมมือประสานงาน มอบโอกาสดีๆเช่นนี้ ให้กับผู้ที่ยังขาดโอกาสในคราวต่อไป


tag: ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มติดอาคาร ฟิล์มติดกระจก ฟิล์มรถยนต์ ฟิล์มติดรถยนต์ ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ฟิล์มกรองแสงอาคาร ฟิล์มนิรภัย window films1Y0-A20 exam   CCNP 642-902 exam   swarovski bracelets wholesale