ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

ข่าวและกิจกรรม

Share :

สมาร์ทเทคฟิล์มได้ร่วมโครงการไทยช่วยไทยกับเทสโก้โลตัส - 22 ตุลาคม 2553

  • news-pic-51_1.jpg
  • news-pic-51_2.jpg
  • news-pic-51_3.jpg

สมาร์ทเทคฟิล์มได้ร่วมโครงการไทยช่วยไทยกับเทสโก้โลตัส


นำน้ำดื่มเพื่อไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา