ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

ข่าวและกิจกรรม

Share :

คาราวาน ปตท.นำไทยชมทุ่งไหหิน เยือนถิ่นหลวงพระบาง - 25 พฤษภาคม 2553

  • news-pic-38_1.jpg
  • news-pic-38_2.jpg
  • news-pic-38_3.jpg
  • news-pic-38_4.jpg

สมาร์ทเทคฟิล์มร่วมสนับสนุน คาราวาน ปตท.นำไทยชมทุ่งไหหิน เยือนถิ่นหลวงพระบาง


29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2553 ซึ่งอำนวยการจัดโดย อ. พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ


ภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไร ไปชมกันได้เลยค่ะ