ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

ข่าวและกิจกรรม

Share :

วันตรวจสุขภาพประจำปี - 26 เมษายน 2553

  • news-pic-37_1.jpg

ในวันที่ 30 3 53 ที่ผ่านมา บริษัท สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่พนักงานประจำปีขึ้น โดยทีมแพทย์จาก รพ. กล้วยน้ำไทย ให้บริการอย่างเป็นกันเอง  ผลการตรวจออกมาพนักงานทุกคน


มีสุขภาพดีทุกท่าน