ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

ข่าวและกิจกรรม

Share :

ทำบุญครบรอบก่อตั้งบริษัท 15 ปี - 28 กันยายน 2559

  • news-pic-232_1.jpg
  • news-pic-232_2.jpg
  • news-pic-232_3.jpg
  • news-pic-232_4.jpg
  • news-pic-232_5.jpg
  • news-pic-232_6.jpg
  • news-pic-232_7.jpg
วันที่ 28 กันยายน 2558 ผู้บริหาร ร่วมกับพนักงานบริษัท สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป ในโอกาสทำบุญครบรอบก่อตั้งบริษัท 15 ปี เพื่อความเป็นศิริมงคล