ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

ข่าวและกิจกรรม

Share :

สนับสนุนสโมสรแบตมินตันอาธีน่ายามาฮ่า - 31 มีนาคม 2559

  • news-pic-212_1.jpg
  • news-pic-212_2.jpg
  • news-pic-212_3.jpg
  • news-pic-212_4.jpg
  • news-pic-212_5.jpg
  • news-pic-212_6.jpg
“สมาร์ทเทคฟิล์ม” มอบเงินสนับสนุนสโมสรแบตมินตันอาธีน่ายามาฮ่า ภายใต้สมาคมแบตมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับใช้ในการเข้าค่ายฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมีนาคม – เมษายน 2559 นี้ ภายใต้ชื่อโครงการ “ATHENA SUMMER BADMINTON CAMP 2016” ทางสโมสรมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นสโมสรที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีที่สุดในประเทศภายใต้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ และก้าวสู่ทีมชาติในอนาคตเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ