ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

ข่าวและกิจกรรม

Share :

โครงการ "สมาร์ทเทคฟิล์ม ใจดี จัดให้" : สร้างห้องสมุดให้น้องๆ - 26 มกราคม 2559

 • news-pic-204_1.jpg
 • news-pic-204_2.jpg
 • news-pic-204_3.jpg
 • news-pic-204_4.jpg
 • news-pic-204_5.jpg
 • news-pic-204_6.jpg
 • news-pic-204_7.jpg
 • news-pic-204_8.jpg
 • news-pic-204_9.jpg
 • news-pic-204_10.jpg
 • news-pic-204_11.jpg
 • news-pic-204_12.jpg
 • news-pic-204_13.jpg
 • news-pic-204_14.jpg
 • news-pic-204_15.jpg
 • news-pic-204_16.jpg
 • news-pic-204_17.jpg
 • news-pic-204_18.jpg
ภาระกิจต่อไปของบลูกี้แมน ในโครงการ "สมาร์ทเทคฟิล์ม ใจดี จัดให้" โครงการที่ 3 สมทบทุนสร้างห้องสมุด ให้แก่น้องๆ โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ จ.บึงกาฬ เพื่อร่วมรณรงค์ให้น้องๆ ได้มีแหล่งความรู้ได้ศึกษา ทางสมาร์ทเทคได้เห็นความสำคัญนี้จึงได้พยายามส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนอย่างกว้างขวาง เพื่อนๆ เจอบลูกี้แมนที่ไหนอย่าลืมช่วยกันบริจาคกัน หรือมา #Selfie for Kids กันได้นะครับ