ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

ข่าวและกิจกรรม

Share :

งาน CGA GAMES 2015 - 8 มีนาคม 2558

 • news-pic-175_1.jpg
 • news-pic-175_2.jpg
 • news-pic-175_3.jpg
 • news-pic-175_4.jpg
 • news-pic-175_5.jpg
 • news-pic-175_6.jpg
 • news-pic-175_7.jpg
 • news-pic-175_8.jpg
 • news-pic-175_9.jpg
 • news-pic-175_10.jpg
 • news-pic-175_11.jpg
 • news-pic-175_12.jpg
 • news-pic-175_13.jpg
 • news-pic-175_14.jpg
 • news-pic-175_15.jpg
 • news-pic-175_16.jpg
 • news-pic-175_17.jpg
 • news-pic-175_18.jpg
 • news-pic-175_19.jpg
 • news-pic-175_20.jpg
จบลงด้วยความสุข ความสามัคคี ความกลมเกลียวกับงาน CGA GAMES 2015 การแข่งขันกีฬาสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา งานนี้เป็นการรวมกลุ่มบรรดาศิษย์เก่าของสถาบันในเครืออัสสัมชัญทั้ง 14 สถาบัน โดยจัดแข่งกีฬาหลายประเภท เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ กระชับมิตรและสร้างความสามัคคีเหล่าพี่น้องอัสสัมชัญ ทางสมาร์ทเทคฟิล์มได้เข้าร่วมงานครั้งนี้ช่นกันในนามของอัสสัมชัญ ศรีราชา ....แล้วพบกันใหม่ในปีต่อๆ ไปนะครับ