ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

ข่าวและกิจกรรม

Share :

งาน Rally ครั้งที่ 7 ท่องเที่ยวคืนความสุขประเทศไทย - 7 มีนาคม 2558

 • news-pic-174_1.jpg
 • news-pic-174_2.jpg
 • news-pic-174_3.jpg
 • news-pic-174_4.jpg
 • news-pic-174_5.jpg
 • news-pic-174_6.jpg
 • news-pic-174_7.jpg
 • news-pic-174_8.jpg
 • news-pic-174_9.jpg
 • news-pic-174_10.jpg
 • news-pic-174_11.jpg
 • news-pic-174_12.jpg
 • news-pic-174_13.jpg
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 สมาร์ทเทคฟิล์ม พาพี่บลูกี้แมนไป ร่วมสร้างความสนุก และสนับสนุนการจัดกิจกรรม Rally ครั้งที่ 7 ท่องเที่ยวคืนความสุขประเทศไทย ของหนังสือพิมพ์ Auto preview โดยใช้เส้นทางจากพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย - กาญจนบุรี ซึ่งในปีนี้ทาง Auto preview ยังคงเน้นการทำบุญ สร้างประโยชน์ให้กับสังคม การสร้างความรักและสามัคคี เหมือนเช่นเคย พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับความสุข ความสนุกสนานจากการเล่นกิจกรรมอีกด้วยคร้าบ