ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

ข่าวและกิจกรรม

Share :

งานออกบูธแนะนำอาชีพช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ในงานโครงการต้นแบบเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน แก่ผู้รับบริการของกรมคุมประพฤติ - 30 มีนาคม 2556

 • news-pic-134_1.jpg
 • news-pic-134_2.jpg
 • news-pic-134_3.jpg
 • news-pic-134_4.jpg
 • news-pic-134_5.jpg
 • news-pic-134_6.jpg
 • news-pic-134_7.jpg
 • news-pic-134_8.jpg
 • news-pic-134_9.jpg
 • news-pic-134_10.jpg
 • news-pic-134_11.jpg
 • news-pic-134_12.jpg
 • news-pic-134_13.jpg
 • news-pic-134_14.jpg
 • news-pic-134_15.jpg
 • news-pic-134_16.jpg

บริษัท สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธแนะนำอาชีพช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ในงานโครงการต้นแบบเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน แก่ผู้รับบริการของกรมคุมประพฤติ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ipad mini portfolio cases


 
โครงการครั้งนี้ ท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายนคร ศิลปอาชา และ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างกรมคุมประพฤติกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และภายในงาน คุณสกล ปัญจทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การแนะแนวอาชีพและอนาคตแรงงาน”  ซึ่งฟิล์มกรองแสงรถยนต์ “สมาร์ทเทค”  ได้รับความไว้วางใจจากกรมคุมประพฤติ ให้เข้าร่วมกับโครงการนี้ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้แนะนำอาชีพช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ให้แก่ผู้รับบริการของกรมคุมประพฤติ และ ผู้ว่างงาน

โดยโครงการนี้มุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือกลุ่มบุคคลดังกล่าวที่อาจมีปัญหาทางสังคม มีฐานะยากจน ว่างงาน ไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพไม่เป็นกิจจะลักษณะ หรือได้รับการจ้างงานที่มีค่าแรงต่ำ ทำให้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อกา leather ipad mini case รใช้จ่ายของตนเองและหรือครอบครัว ขาดทักษะความรู้หรือโอกาสที่จะเข้าสู่แหล่งงาน รวมทั้งอาจมีปัญหาในการปรับตัวเข้าสู่สังคม โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ให้ข้อมูลว่าประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในตลาดแรงงานในด้านต่างๆ ซึ่งอาชีพช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการมาก