ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

ข่าวและกิจกรรม

Share :

สมาร์ทเทค “ติดสิ” In Bangkok - 19 มิถุนายน 2555

 • news-pic-121_1.jpg
 • news-pic-121_2.jpg
 • news-pic-121_3.jpg
 • news-pic-121_4.jpg
 • news-pic-121_5.jpg
 • news-pic-121_6.jpg
 • news-pic-121_7.jpg
 • news-pic-121_8.jpg
 • news-pic-121_9.jpg
 • news-pic-121_10.jpg
 • news-pic-121_11.jpg
 • news-pic-121_12.jpg
 • news-pic-121_13.jpg
 • news-pic-121_14.jpg
 • news-pic-121_15.jpg
 • news-pic-121_16.jpg
 • news-pic-121_17.jpg
 • news-pic-121_18.jpg

สมาร์ทเทค รุกคืบดึงแชร์การตลาด จัดกิจกรรม “ติดสิ” In Bangkok ครั้งที่ 1 iPad Air Leather Portfolio Case  คาดโชว์รูม และร้านประดับยนต์รู้จักชื่อมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมเน้นความสนุกสนาน Leather Portfolio Case for ipad เน้นคนเห็นแบรนด์  และเข้าไปแนะนำตัวตามโชว์รูม และร้านประดับยนต์ต่างๆ ทั่วกรุงเทพ คาดว่าจะมีการจัดกิจกรรมไปยังต่างจังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย