ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

ข่าวและกิจกรรม

Share :

พิธีปิด SMARTTEC Football Charity ครั้งที่ 1 - 12 ตุลาคม 2554

  • news-pic-105_1.jpg
  • news-pic-105_2.jpg
  • news-pic-105_3.jpg
  • news-pic-105_4.jpg
  • news-pic-105_5.jpg
  • news-pic-105_6.jpg
  • news-pic-105_7.jpg
  • news-pic-105_8.jpg
  • news-pic-105_9.jpg
  • news-pic-105_10.jpg

SMARTTEC Football Charity Louis Vuitton Outlet UK ครั้งที่ 1 ได้ทำการปิดการแข่งขัน ฟุตบอลไปในวันอาทิตย์ที่ 9 louis vuitton replica handbags uk  ตุลาคม 2554 ณ.สนามวิชุปา นวมินทร์ ที่ผ่านมา โดยมี นายธีรวัฒน์ สุรพัศสุวรรธนา เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ ตัวแทนชมรมผู้ใช้รถต่างๆ รวมถึงรับมอบเงินบริจาคเพื่อนำไปใช้ในสาธารณะกุศล กับทางชมรมผู้ใช้รถต่างๆในครั้งต่อ leather ipad mini case  ไป งานนี้จึงอิ่มกำลังกาย และอิ่มบุญกันทั่วหน้า replica louis vuitton handbags