ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

ข่าวและกิจกรรม

Share :

สมาร์ทเทคฟิล์มร่วมสนับสนุนของรางวัล ในกิจกรรม Act Family Tour 2011 - 12 ตุลาคม 2554

 • news-pic-104_1.jpg
 • news-pic-104_2.jpg
 • news-pic-104_3.jpg
 • news-pic-104_4.jpg
 • news-pic-104_5.jpg
 • news-pic-104_6.jpg
 • news-pic-104_7.jpg
 • news-pic-104_8.jpg
 • news-pic-104_9.jpg
 • news-pic-104_10.jpg
 • news-pic-104_11.jpg
 • news-pic-104_12.jpg

สมาร์ทเทคฟิล์มร่วมสนับสนุนของรางวัล top Louis Vuitton handbags ในกิจกรรม Act Family Tour 2011 ณ. โรงเรียนอัสสัมชันธนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยนำ Blueky Man ไปร่วมเปิดพิธี ภาพบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น louis vuitton bags for sale  และรอยยิ้มของเหล่าบรรดาผู้ปกครอง ครู อาจารย์ replica louis vuitton handbags  เด็กๆที่ร่วมกันเล่นเกมส์อย่างสนุกสนาน ตลอดจนผู้สนับสนุนต่างๆ