ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

ข่าวและกิจกรรม

Share :

กิจกรรมงาน Thank you Party Freshy Refresh - 4 ตุลาคม 2554

 • news-pic-102_1.jpg
 • news-pic-102_2.jpg
 • news-pic-102_3.jpg
 • news-pic-102_4.jpg
 • news-pic-102_5.jpg
 • news-pic-102_6.jpg
 • news-pic-102_7.jpg
 • news-pic-102_8.jpg
 • news-pic-102_9.jpg
 • news-pic-102_10.jpg
 • news-pic-102_11.jpg
 • news-pic-102_12.jpg
 • news-pic-102_13.jpg
 • news-pic-102_14.jpg
 • news-pic-102_15.jpg
 • news-pic-102_16.jpg
 • news-pic-102_17.jpg
 • news-pic-102_18.jpg
 • news-pic-102_19.jpg
 • news-pic-102_20.jpg

สมาร์ทเทคฟิล์ม ได้ร่วมกิจกรรมในงาน CCNA 200-120 exam latest  642-902 dumps  Microsoft 70-410  CompTIA 220-802 exam  ISC CISSP dumps  ipad leather portfolio case Thank you Party Freshy Refresh ณ.ศูนย์การติดตั้งฟิล์ม DooDee เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ทั้งนี้ได้นำกิจกรรมต่างๆ มากมายไปสร้างความสนุกสนาน แก่ผู้ร่วมงานด้วย Blueky Man พร้อมกับแนะนำสินค้าล่าสุดที่ได้วางตลาดไปเดือน กันยายน Super Black Model บรรยากาศภายในงานเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน louis vuitton handbags 2013  cheap louis vuitton handbags  louis vuitton outlet uk