ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

บรรยากาศการอบรมในแต่ละรุ่น

Share :

ผู้อบรมหลักสูตรฟิล์มติดรถยนต์ ทั้งสิ้น 108 รุ่น >> ฟิล์มอาคารคลิ๊กที่นี่

รุ่นที่ 92 2015-07-25

 • ภาพบรรยากาศการอบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 92 วันที่ 23-25 กรกฏาคม 2558 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2015-07-25
 • จำนวนรูป 10 รูป
 •  

รุ่นที่ 91 2015-06-27

 • ภาพบรรยากาศการอบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 91 วันที่ 25-27 มิถุนายน 2558 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2015-06-27
 • จำนวนรูป 8 รูป
 •  

รุ่นที่ 90 2015-06-13

 • ภาพบรรยากาศการอบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 90 วันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2015-06-13
 • จำนวนรูป 14 รูป
 •  

รุ่นที่ 89 2015-06-06

 • ภาพบรรยากาศการอบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 89 วันที่ 4-6 มิถุนายน 2558 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2015-06-06
 • จำนวนรูป 12 รูป
 •  

รุ่นที่ 88 2015-05-09

 • ภาพบรรยากาศการอบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 88 วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2558 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2015-05-09
 • จำนวนรูป 7 รูป
 •  

รุ่นที่ 87 2015-03-28

 • รุ่นที่ 87 ระยะเวลาอบรม ตลอดหลัก สูตร 3
 • วันที่จบหลักสูตร 2015-03-28
 • จำนวนรูป 8 รูป
 •  

รุ่นที่ 86 2015-03-14

 • รุ่นที่ 86 ระยะเวลาอบรม ตลอดหลัก สูตร 3 
 • วันที่จบหลักสูตร 2015-03-14
 • จำนวนรูป 8 รูป
 •  

รุ่นที่ 85 2015-02-27

 • รุ่นที่ 85 ระยะเวลาอบรม ตลอดหลัก สูตร 3 วัน
 • วันที่จบหลักสูตร 2015-02-27
 • จำนวนรูป 6 รูป
 •  

รุ่นที่ 84 2015-02-14

 • รุ่นที่ 84 ระยะเวลาอบรม ตลอดหลัก สูตร 3 วัน
 • วันที่จบหลักสูตร 2015-02-14
 • จำนวนรูป 7 รูป
 •