ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

บรรยากาศการอบรมในแต่ละรุ่น

Share :

ผู้อบรมหลักสูตรฟิล์มติดรถยนต์ ทั้งสิ้น 108 รุ่น >> ฟิล์มอาคารคลิ๊กที่นี่

รุ่นที่ 101 2016-01-30

 • ต้อนรับปี 2559 อบรมติดตั้งฟิล์มครบรุ่นที่ 101 วันที่ 28-30 มกราคม 2559 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2016-01-30
 • จำนวนรูป 18 รูป
 •  

รุ่นที่ 100 2015-12-12

 • ส่งท้ายปี 2558 อบรมติดตั้งฟิล์มครบรุ่นที่ 100 พอดีนะครับ วันที่ 10-12 ธันวาคม 2558 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2015-12-12
 • จำนวนรูป 13 รูป
 •  

รุ่นที่ 99 2015-11-21

 • ภาพบรรยากาศการอบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 99 วันที่19-21 พฤศจิกายน 2558 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2015-11-21
 • จำนวนรูป 6 รูป
 •  

รุ่นที่ 98 2015-11-07

 • ภาพบรรยากาศการอบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 98 วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2558 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2015-11-07
 • จำนวนรูป 14 รูป
 •  

รุ่นที่ 97 2015-10-24

 • ภาพบรรยากาศการอบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 97 วันที่ 22-24 ตุลาคม 2558 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2015-10-24
 • จำนวนรูป 12 รูป
 •  

รุ่นที่ 96 2015-09-26

 • ภาพบรรยากาศการอบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 96 วันที่ 24-26 กันยายน 2558 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2015-09-26
 • จำนวนรูป 10 รูป
 •  

รุ่นที่ 95 2015-09-12

 • ภาพบรรยากาศการอบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 95 วันที่ 10-12 กันยายน 2558 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2015-09-12
 • จำนวนรูป 8 รูป
 •  

รุ่นที่ 94 2015-09-05

 • ภาพบรรยากาศการอบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 94 วันที่ 3-5 กันยายน 2558 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2015-09-05
 • จำนวนรูป 18 รูป
 •  

รุ่นที่ 93 2015-08-15

 • ภาพบรรยากาศการอบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 93 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2558 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2015-08-15
 • จำนวนรูป 9 รูป
 •