ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

บรรยากาศการอบรมในแต่ละรุ่น

Share :

ผู้อบรมหลักสูตรฟิล์มติดรถยนต์ ทั้งสิ้น 108 รุ่น >> ฟิล์มอาคารคลิ๊กที่นี่

รุ่นที่ 110 2016-09-09

 • ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 110 วันที่ 7-9 กันยายน 2559 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2016-09-09
 • จำนวนรูป 13 รูป
 •  

รุ่นที่ 109 2016-08-11

 • ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 109 วันที่ 9-11 สิงหาคม 2559 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2016-08-11
 • จำนวนรูป 10 รูป
 •  

รุ่นที่ 108 2016-07-16

 • ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 108 วันที่ 14-16 กรกฏาคม 2559 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2016-07-16
 • จำนวนรูป 12 รูป
 •  

รุ่นที่ 107 2016-07-08

 • ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 107 วันที่ 6-8 กรกฏาคม 2559 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2016-07-08
 • จำนวนรูป 7 รูป
 •  

รุ่นที่ 106 2016-06-18

 • ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มครบรุ่นที่ 106 วันที่ 16-18 มิถุนายน 2559 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2016-06-18
 • จำนวนรูป 9 รูป
 •  

รุ่นที่ 105 2016-05-27

 • ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มครบรุ่นที่ 105 วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2016-05-27
 • จำนวนรูป 16 รูป
 •  

รุ่นที่ 104 2016-05-07

 • ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มครบรุ่นที่ 104 วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2559 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2016-05-07
 • จำนวนรูป 12 รูป
 •  

รุ่นที่ 103 2016-03-19

 • ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มครบรุ่นที่ 103 วันที่ 17-19 มีนาคม 2559 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2016-03-19
 • จำนวนรูป 15 รูป
 •  

รุ่นที่ 102 2016-02-20

 • ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มครบรุ่นที่ 102 วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2559 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2016-02-20
 • จำนวนรูป 23 รูป
 •