ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

บรรยากาศการอบรมในแต่ละรุ่น

Share :

ผู้อบรมหลักสูตรฟิล์มติดรถยนต์ ทั้งสิ้น 108 รุ่น >> ฟิล์มอาคารคลิ๊กที่นี่

รุ่นที่ 119 2017-08-25

 • ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 119 วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2560 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2017-08-25
 • จำนวนรูป 7 รูป
 •  

รุ่นที่ 118 2017-08-11

 • ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 118 วันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2017-08-11
 • จำนวนรูป 9 รูป
 •  

รุ่นที่ 117 2017-06-09

 • ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 117 วันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2017-06-09
 • จำนวนรูป 11 รูป
 •  

รุ่นที่ 116 2017-05-20

 • ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 116 วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2017-05-20
 • จำนวนรูป 11 รูป
 •  

รุ่นที่ 115 2017-03-18

 • ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 115 วันที่ 16-18 มีนาคม 2560 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2017-03-18
 • จำนวนรูป 9 รูป
 •  

รุ่นที่ 114 2017-01-21

 • ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 114 วันที่ 19-21 มกราคม 2560 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2017-01-21
 • จำนวนรูป 10 รูป
 •  

รุ่นที่ 113 2016-11-11

 • ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 113 วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2016-11-11
 • จำนวนรูป 15 รูป
 •  

รุ่นที่ 112 2016-10-15

 • ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 112 วันที่ 13-15 ตุลาคม 2559 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2016-10-15
 • จำนวนรูป 17 รูป
 •  

รุ่นที่ 111 2016-09-17

 • ภาพบรรยากาศ อบรมติดตั้งฟิล์มรุ่นที่ 111 วันที่ 15-17 กันยายน 2559 ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
 • วันที่จบหลักสูตร 2016-09-17
 • จำนวนรูป 17 รูป
 •