ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

ทดสอบสีฟิล์มรถยนต์

Share :

สีฟิล์มสำหรับบานหน้า

สีฟิล์มสำหรับรอบคัน (ยกเว้นบานหน้า)

สีรถยนต์

รหัสสินค้า VLT-การส่องผ่าน
ของแสง(%)
VLT-การสะท้อน
แสง(%)
IR-การลด
รังสีอินฟาเรด(%)
UVB-การป้อง
กันรังสียูวี(%)
TSER-การลด
ความร้อนรวม(%)
บานหน้า SM-P 04 BK 80% 9 11 60 99 74.81
รอบคัน(ยกเว้นบานหน้า) SM-P 04 BK 80% 9 11 60 99 74.81