ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

ทดสอบสีฟิล์มรถยนต์

Share :

สีฟิล์มสำหรับรอบคัน (ยกเว้นบานหน้า)

สีรถยนต์

รหัสสินค้า VLT-การส่องผ่าน
ของแสง(%)
VLT-การสะท้อน
แสง(%)
IR-การลด
รังสีอินฟาเรด(%)
UVB-การป้อง
กันรังสียูวี(%)
TSER-การลด
ความร้อนรวม(%)
บานหน้า CH 7080 66 15 80 99 61.6
รอบคัน(ยกเว้นบานหน้า) CH 7080 66 15 80 99 61.6