ชื่อผลงาน : คุณอัมรา เริ่มภักดี

รหัสฟิล์มอาคาร : B-4350
สีฟิล์ม : เทา

  • จุดประสงค์์ของงาน : ฟิล์มกันความร้อน สามารถลดความร้อนได้ดี
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :